Europe Meme Meme

Europe

Potato

tomato

potatoes

tomatoes

And

found @ 42 likes ON 2019-11-18 04:14:34 BY sizzle

source: tumblr