Zero Meme Meme

Zero

Time

Video

answers

utc

rails

set

utc time

score

tumbleweed

found @ 45 likes ON 2019-02-13 11:25:26 BY sizzle

source: tumblr