Sheriff Meme Meme

sheriff

mis

vamos

tomar

Amigos

Morro

Yano

mis amigos

demonios

a

found @ 2015 likes ON 2019-08-13 01:09:04 BY sizzle

source: facebook