Troll Meme Meme

Troll

White House

House

Orange

White

the white house

bridge

voting

scares

The

found @ 37 likes ON 2020-04-16 14:38:09 BY sizzle

source: tumblr