Jon Snow Meme Meme

Jon Snow

Snow

Been

you

anyone

minutes

targaryen

15 minutes

And

Jon

found @ 756 likes ON 2019-07-10 17:40:31 BY sizzle

source: twitter